Villkor för anmälan

• Anmälningsavgiften betalas efter skriftlig ansökan och personlig intervju. Anmälningsavgiften är ej återbetalningsbar. Vid långvarig sjukdom krävs läkarintyg och en plats till nästa kurstillfälle tilldelas eleven.

• Ansökan om avbetalningen görs skriftligen i samband med ansökan.

• Anmälan är bindande.

• A. of D.B. står ej för kost eller logi under utbildningstiden.

• A. of D.B. ansvarar ej för missade lektioner pga försening eller hög frånvaro.

• A. of D.B. förbehåller sig rätten att stänga av elever p.g.a. för hög frånvaro eller om elever misskött sig, försvårat undervisningen eller på annat sätt brutit mot regler.

• A. of D.B. förbehåller sig rätten att helt stänga av elever från undervisningen om denne bryter mot gällande regler eller på annat sätt hindrar eller försvårar undervisningen.

• A. of D.B. ansvarar ej för borttappade föremål eller arbetsverktyg som tilldelats eleven.

• A. of D.B. ansvarar ej för allergi, utslag eller överkänslighet under utbildningen.

• Utbildningen kan ej överlåtas till en annan person